Trafodion yr Ymchwiliad

Trafodion yr Ymchwiliad

Ffrwd Fyw

Gall unrhyw un sydd am weld digwyddiadau’r Ymchwiliad wneud hynny yn ddigidol. Gellir cyrchu ffrwd fyw isod trwy nodi’ch cyfeiriad e-bost. Bydd neges e-bost i gadarnhau yn cael ei anfon atoch a thrwy hyn gallwch gadarnhau eich cofrestriad.

Dolen i’r Ffrwd Fyw Ymchwiliad Lleol Cyhoeddus Gwelliannau i Gyffyrdd 16 a 16a o Gefnffordd yr A55 o Gaer i Fangor: [date tba]

Darperir cyfiethu ar y pryd o’r Gymraeg i’r Saesneg ar gais Tyst yn unig.

Noder: Bydd y linc ar gael drwy cyfnod yr Ymchwiliad yn unig.

Cyfarfod Cyn-Ymchwiliad

Bydd y Cyfarfod Cyn-ymchwiliad Rhithwir yn dechrau yn brydlon am 10.00am ddydd Mawrth 27 Gorffennaf 2021 ac yn defnyddio meddalwedd Microsoft Teams.

Gallwch anfon e-bost i A55J15J16@Ramboll.com i gael gwahoddiad. Gallwch hefyd ymuno, gan ddefnyddio sain yn unig, dros y ffôn ar +44 20 3443 8744. Os gofynnir i chi am rif pin teipiwch 741153343#.

Yn amodol ar gyfyngiadau’r lleoliad a COVID-19, bydd darpariaeth hefyd i bobl leol ymuno â’r cyfarfod pan na allan nhw ddefnyddio Teams na’r ffôn. Os oes gennych chi unrhyw ofynion arbennig i fod yn bresennol yn y Cyfarfod Cyn-ymchwiliad, anfonwch e-bost i TransportOrdersBranch@gov.wales.

Gallwch hefyd gysylltu â’r Swyddog Cysylltiadau Cyhoeddus, Mike Gilbert, ar +44 7840 330238 neu drwy e-bost i A55J15J16@Ramboll.com i gael rhagor o fanylion.

Agenda

 1. Cyflwyniad a Materion Rhagarweiniol
 2. Diben yr Ymchwiliad
 3. Y Gorchmynion Drafft a Gwybodaeth Amgylcheddol
 4. Cwmpas y Dystiolaeth yn yr Ymchwiliad
 5. Cymryd rhan yn yr Ymchwiliad
 6. Y Weithdrefn yn yr Ymchwiliad
 7. Amserlen
 8. Dogfennau a Cwestiynau
 9. Unrhyw Fater Arall

Cliciwch yma a am gopi o’r ddogfen agenda a gylchredwyd yn ystod y Cyfarfod Cyn-Ymchwiliad.

Trafodion yr Ymchwiliad

Mae gweithdrefn yr Ymchwiliad wedi’u amlinellu yn y Nodyl Gweithdrefnol sydd wedi’i gysylltu o dan. Mae llyfryn Llywodraeth Cymru ar Ymchwiliadau Lleol Cyhoeddus hefyd wedi’i gysylltu.

Mae rhai dyddiadau allweddol wedi’u amlinellu yma:

 • 24.08.2021 – Llywodraeth Cymru yn cyhoeddi ei Datganiad o Achos (a Phrawf Tystiolaeth ategol) ar gyfer y Cynllun
 • 31.08.2021 – Dylai Prawf Tystiolaeth yr Ymatebwyr fod wedi eu cyflwyno i Swyddog y Rhaglen
 • 07.09.2021 – Dyddiad cau ar gyfer cyflwyno Llwybrau Amgen
 • 14.09.2021 – Dylai Llywodraeth Cymru gyflwyno eu gwrthatebion i unrhyw Brawf Tystiolaeth a gyflwynwyd
 • 21.09.2021 – Sesiynau’r Ymchwiliad yn dechrau