A55

Cyffordd 16 a 16a Cefnffordd Caer i Fangor

Ymchwiliad Lleol Cyhoeddus

Hafan

Croeso i wefan yr Ymchwiliad Lleol Cyhoeddus i’r Gwelliannau i Gyffyrdd 16 a 16a o Gefnffordd yr A55 o Gaer i Fangor.

Mae gwybodaeth yn ymwneud ag Ymchwiliadau Lleol Cyhoeddus i gynigion ffyrdd ar gael yma: Angen Gwybod

Y Newyddion Diweddaraf

Gwnaed penderfyniad gweinidogol y bydd Cynlluniau Gwelliannau Cyffyrdd 14/15 a 16/16A yr A55 yn cael eu cynnwys yn yr adolygiad...
Darllen Mwy
Mae Nodyn yr Arolygydd o'r Cyfarfod Cyn-Ymchwiliad (PID.002) bellach ar gael i'w weld yn adran Dogfennau’r Ymchwiliad yn y Llyfrgell.
Darllen Mwy
Bydd y Cyfarfod Cyn-ymchwiliad Rhithwir yn dechrau yn brydlon am 10.00am ddydd Mawrth 27 Gorffennaf 2021 ac yn defnyddio meddalwedd...
Darllen Mwy

Cyfarfod Cyn-Ymchwiliad Rhithwir

Prif ddiben y Cyfarfod Cyn-Ymchwiliad yw trafod trefniadau ymarferol yr Ymchwiliad, a helpu pob parti â buddiant i baratoi ar gyfer yr Ymchwiliad. Bydd y Cyfarfod Cyn-Ymchwiliad Rhithwir yn dechrau’n brydlon am 10.00am ddydd Mawrth 27 Gorffennaf 2021 gan ddefnyddio meddalwedd Microsoft Teams.

Gwahoddir y rhai hynny sy’n bwriadu ymddangos yn yr Ymchwiliad Cyhoeddus i fod yn y Cyfarfod Cyn-Ymchwiliad Rhithwir a byddai’n ddefnyddiol iddyn nhw wneud hynny.

Mae’r Cyfarfod Cyn-ymchwiliad yn rhoi cyfle i’r Arolygydd baratoi rhaglen ar gyfer yr Ymchwiliad trwy amlygu pwy sy’n dymuno cymryd rhan a pha mor hir y gallai eu tystiolaeth ei gymryd. (Gweler y ddolen Rhagor o Wybodaeth isod i gael manylion am sut i gael mynediad i’r Cyfarfod Rhithwir).

Ymchwiliad Lleol Cyhoeddus

Bwriedir i’r Ymchwiliad Lleol Cyhoeddus ddechrau ddydd Mawrth 21 Medi 2021. Mae manylion ar gael isod ynglŷn â’r dogfennau cyhoeddedig, y rhaglen, a’r lleoliad.

Llyfrgell yr Ymchwiliad

Dewch o hyd i’r holl ddogfennau a gyhoeddwyd drwy gydol yr Ymchwiliad hyd yma, gan gynnwys Datganiad o Achos yr Hyrwyddwr a Dogfennau Craidd.

Rhaglen yr Ymchwiliad

Gellir dod o hyd i wybodaeth am sesiynau, dyddiadau a mynychwyr yr Ymchwiliad, a chwilio am y wybodaeth honno, yn y fan hon.

Lleoliad yr Ymchwiliad

Y Lleoliad yr Ymchwiliad. Y ganolfan ar gyfer pob sesiwn a chyfarfod drwy gydol yr Ymchwiliad. Darperir map a gwybodaeth am y lleoliad.

Unigolion Allweddol

Arolygydd

Hywel W Jones (BA (Hons) BTP MRTPI)

Swyddog y Rhaglen

Tracey Smith